Wanneer je een mailing verzonden hebt, dan komen de eerste resultaten al de eerste uren binnen via MailChimp. Na één week kan je best het rapport van jouw campagne bekijken. Maar hoe doe je dat nu exact? Wat willen al deze cijfers zeggen? Wij leggen het jou graag uit!

Rapportage van jouw campagne

Om je campagnes in MailChimp te bekijken, klik je in de menubalk op ‘Campaigns’. Hier krijgt je een overzicht van alle mailings die je verzonden hebt. Kies een bepaalde mail waarvan je het rapport wil bekijken en klik daarbij op ‘View report’. Je komt op ‘overview’ uit, waar je een algemeen overzicht krijgt van alle belangrijke cijfers.

Hieronder een overzicht van wat deze cijfers allemaal willen zeggen.

reports_overview

Statistieken: Wat betekenen al deze cijfers?

Recipients
Aantal ontvangers waar de campagne naar verstuurd is.
Delivered
Datum en tijd van de complete verzending van de campagne vanaf de MailChimp servers.
Open rate
Percentage van hoeveel ontvangers de mail geopend hebben van alle afgeleverde mails.
Click ratePercentage van hoeveel ontvangers er geklikt hebben van alle afgeleverde mails.
List average for opens and clicks

Gemiddelde percentage van opens of kliks van vorige campagnes verzonden naar deze lijst.
Industry average for opens and clicks

Gemiddelde percentage van opens of kliks van campagnes in jouw geselecteerde sector voor jouw account.
Opened

Aantal ontvangers die de mail geopend hebben Number of recipients that opened this campaign voor een onbeperkt aantal keren.
Clicked

Aantal ontvangers die geklikt hebben op eender welke link voor een onbeperkt aantal.
Bounced

Aantal ontvangers dat geregistreerd werd als hard of soft bounce en waarbij de mail dus niet aangekomen is.
Unsubscribed

Aantal ontvangers dat zich uitgeschreven heeft uit de lijst via een link in deze campagne.
Total opens
Totaal aantal keren de campagne geopend werd door de ontvangers. Dit bevat dubbele opens van individuele ontvangers.
Successful deliveries

Aantal ontvangers die geen hard of soft bounce gehad hebben bij deze campagne en waarbij deze mail dus aangekomen is.
Clicks per unique opens

Percentage van kliks tegenover de unieke opens. Dus het percentage van hoeveel unieke mensen die de mail geopend hebben ook effectief geklikt hebben.
Total clicks

Totaal aantal keer er kliks geregistreerd werden door ontvangers. Dit bevat ook dubbele kliks van individuele ontvangers.
Forwarded

Aantal keer de campagne doorgestuurd werd door gebruik te maken van ‘Forward to a Friend’. Dit bevat enkel doorsturingen via de ‘Forward to a Friend’ vorm. Het is dus niet mogelijk om te meten hoeveel mensen de mail doorsturen via hun eigen e-mailprogramma.
Forward opens

Aantal keer de camapgne geopend werd door iemand die de doorgestuurde mail gekregen heeft van ‘Forward to a Friend’.
Abuse reports

Aantal respondenden die jouw mail gerapporteerd hebben als spam. Deze mensen worden automatisch uit jouw lijst verwijderd.
Last opened

De meest recente open door enkele van jouw ontvangers van deze campagne.
Last clicked

De meest recente klik door enkele van jouw ontvangers van deze campagne.
24-hour performance

Een gedetailleerde grafiek met opens en kliks van de eerste 24 uur nadat de campagne verstuurd werd.
Top links clicked
De url’s waar het meeste op geklikt is voor deze campagne.
Subscribers with most opens

Ontvangers die de campagne het meeste aantal keer geopend hebben.
Social performance

Geeft een vogelvlucht van hoe goed jouw campagne over verschillende sociale media-uitzendingen doet. Wanneer jouw campagne de activiteit van Facebook of campagne URL genereert, zijn deze gegevens gekoppeld in ‘Overview’. Klik op de koppelingen voor meer gedetailleerde informatie over de sociale activiteit voor uw campagne.
Top locations
Geeft aan waar in de wereld jouw ontvangers jouw campagnes openen. We gebruiken geolocation tracking om de locatie van jouw ontvangers te verzamelen.