De neuzen in dezelfde richting met employer branding

De sleutel tot talent vinden én houden

Als ondernemer moedig je potentiële klanten via marketing of een combinatie van sales en marketing aan om voor jouw merk te kiezen. Maar doe je je medewerkers eigenlijk elke dag opnieuw ‘ja’ zeggen tegen jou als werkgever? Vaak zijn we zo gefocust op de verwachtingen die wij van werknemers hebben (de resultaten die ze moeten behalen of de stappen die ze moeten zetten), dat we uit het oog verliezen dat ook zij bepaalde verwachtingen hebben van de organisatie waarvoor ze zich volop inzetten. Tijd om aan je employer brand te bouwen?

Het belangrijkste kapitaal

‘Mensen maken een bedrijf’. Je hebt die zin wellicht al zo vaak gehoord dat hij niet meer veel effect sorteert. Maar dat maakt hem niet minder wáár. Met een sterk employer brand kun je niet alleen nieuw talent aantrekken, maar ook je bestaande team aan boord houden én tevreden houden. Samen werken we naar een situatie waarin jouw ideale wereld samenvalt met de ideale wereld voor je werknemers, en die de juiste omkadering biedt om ‘operational excellence’ na te streven. Je team behandelen zoals je je beste klant zou behandelen: da’s waar het om draait.

Organisch gegroeid/uit elkaar gegroeid?

Veel bedrijven groeien organisch, maar vergeten te checken of ze hun mensen onderweg niet verliezen. Bij aanwervingen denken ze bovendien eerder in functie van expertise dan van een match met de bedrijfscultuur. Herkenbaar? Dan heb je er alle baat bij om de temperatuur binnen je team te meten, en na te gaan of iedereen (nog) bij je organisatie past, wie je waar nodig hebt en wat je die persoon kan aanbieden. We helpen je graag. Als het nodig is, stellen we zelfs je businessmodel in vraag.

Identiteit als startpunt

Vaak schieten organisaties pas wakker wanneer ze de gevolgen voelen van ‘de war for talent’. Dan moet er snel een jobpagina online komen. Bij zo’n vraag drukken wij niet alleen op de pauze-, maar op de terugspoelknop. Het vertrekpunt ligt namelijk altijd bij je identiteit en je waarden als organisatie, en wat je wil uitstralen.

Via focusgroepen en/of een-op-eengesprekken brengen we in kaart wat er leeft in je bedrijf, hoe het is om er te werken, en vooral: waarom medewerkers voor jou (zouden) kiezen. Zo ontwerpen we een roadmap met actiepunten die een veel duurzamer resultaat sorteren dan die lukrake vacature.

Van je medewerkers overtuigde ambassadeurs maken en/of nieuw talent aantrekken?

Kom eens met ons praten over je employer branding.