Creactiv, jouw wederhelft voor de juiste (s)marketing- en communicatiestrategie, branding en imago.

Wat is jouw DNA? Wie en wat schuilt er achter jouw merk? We buigen ons over jouw kernverhaal en jouw bestaansreden, en gieten die elementen in een strategie die er naadloos bij aansluit. We zorgen via slimme branding dat dat verhaal helder binnenkomt bij klanten en medewerkers van vandaag én morgen.

Marketing

[mɑr-kə-tɪŋ]  zelfstandig naamwoord, vrouwelijk

Vertaling van je businessmodel en tools om operational excellence mee te bereiken. Kompas richting ideale doelgroep. Niet compatibel met losse acties, maar gestoeld op strategische analyse, gevolgd door doordachte aanpak en gerichte actie. Basisingrediënten: jouw doelstellingen, verhaal en kernwaarden.

Smarketing

[smɑr-kə-tɪŋ]  zelfstandig naamwoord, vrouwelijk

Magie die ontstaat wanneer sales en marketing de handen in elkaar slaan. Combineert ‘buyer journey’ en ‘customer journey’ tot een complete journey. Leidt zo tot efficiëntere processen, een steviger verankerde onderneming, een optimaler bedrijfsresultaat, en minder gemiste kansen. Tegenovergestelde van hokjesdenken.

Branding

[bɹæn-dɪŋ]  zelfstandig naamwoord, vrouwelijk

Uitstraling van je merk; gevoel dat je oproept bij je doelpubliek en dat ook mátcht met die doelgroep. Afgestemd op positionering, context, verhaal en waarden, en op een merkidentiteit en -imago die gelijklopen. Valt uiteen in zowel tekstuele als visuele vertalingen, maar gaat sowieso verder dan louter logo’s.

Employer Branding

[æmˈplojər bɹæn-dɪŋ]  zelfstandig naamwoord, vrouwelijk

Werkgeversmerk: wat je uitstraalt als werkgever. Manier om huidige en potentiële talenten te doordringen van de bedrijfscultuur, om medewerkers aan boord te houden en nieuw bloed aan te trekken. Gebaseerd op bedrijfsidentiteit en -waarden, en een helder antwoord op de vraag waarom mensen bij jou aan de slag (zouden) willen.
 

Communicatie

[ko-mu-nɪ-kɑ-sie]  zelfstandig naamwoord, vrouwelijk

Uitwisseling van informatie richting doelgroep, die in lijn ligt met merkverhaal en -waarden. Broodnodige activiteit, onafhankelijk van type organisatie of sector. Verbindt mensen met elkaar, maar ook met ondernemingen. Helpt hen bij de keuzes die ze elke dag moeten maken en bevordert loyaliteit.