Raad & daad

Smarketing implementeren in je organisatie

Als marketingexpert is het vaak lastig om content te verzamelen. Gelukkig kan je te rade gaan bij je salescollega’s die elke dag ‘in het veld’ zitten en heel wat te vertellen hebben. Andersom kunnen de leden van het marketingteam vanuit hun specialisatie waardevolle input geven om de salesgesprekken nog beter in te vullen. Je merkt het: sales en marketing met elkaar vervlechten tot ‘smarketing’ heeft niets dan voordelen. Ontdek hoe je de brug bouwt en smarketing mogelijk maakt.

Video afspelen

Communicatie is ‘key’

Wij zijn ervan overtuigd dat er in elke organisatie een smarketingteam aanwezig moet zijn. Dé vereiste voor het versmelten van marketing en sales? Een goede communicatie. De marketing- en salesteams moeten op de hoogte zijn van elkaars planningen. 


Sales moet bijvoorbeeld weten wanneer marketing een nieuwsbrief gaat uitsturen, wat erin staat en aan wie hij gericht is, zodat ze erop kunnen inspelen. Andersom moet marketing op de hoogte zijn van wanneer sales met welke klant rond de tafel zit. Zo kunnen zij hun salescollega’s ondersteunen om de gesprekken nog waardevoller te maken — zowel in de voorbereidende fase als na afloop van de pitch, als bevestiging van de (aangename) babbel.

Business via ambassadeurs

Je kan natuurlijk niet verwachten dat je sales- en marketingdepartementen spontaan met elkaar in overleg zullen gaan als ze altijd al gewend waren om in aparte silo’s te werken. Het is dan ook cruciaal om te zorgen voor een kader of een structuur om die communicatie aan te moedigen. Dat stramien voorzie je idealiter zowel op het operationele als op het strategische of tactische niveau.

Operationeel samenwerken

Plan wekelijkse overlegmomenten in waarop sales en marketing samen de meest recente leads onder de loep nemen. Gaat het om interessante contacten? Hoe kan de kwaliteit van de lead generation nog verbeterd worden? 

Verder kunnen de teams bekijken welke gesprekken sales de voorbije week voerde en welke lessen hieruit te trekken vallen. Dit kan dan weer dé voedingsbodem zijn voor (marketing)acties richting bestaande klanten: die cruciale groep waar volgens ons de meerderheid van je budget en inspanningen naartoe mag (of zelfs: moet) gaan. 

Tactische overlegmomenten

Verder moet er ruimte zijn voor tactisch of strategisch overleg op maandbasis. Het hoofddoel van deze meetings is om marketing te bekijken vanuit een salesbril, en andersom. Daarbij houden beide teams de bedrijfsdoelstellingen nauwlettend in het oog. ‘Zijn we nog altijd “on track” met onze organisatie? En hoe brengt onze smarketingapproach onze doelen binnen handbereik?’ Naar die vragen moet, maand na maand, de aandacht blijven gaan.

Smarketing: de koe bij de horens

De belangrijkste boodschap die we met dit artikel willen meegeven? Wacht niet tot sales- en marketingteams elkaar spontaan vinden, maar zorg er zelf voor dat ze samenzitten. Zet een structuur op, ga ermee aan de slag … en weet dat je er niet alleen voor staat. Laat ons gerust iets weten als we je smarketing een boost kunnen geven.