WEBSITE OPTIMALISATIE
 

Welke gegevens zijn verplichte website-informatie?

Verplichte website-informatie

Op zoek naar meer 
kennis en advies?

We leven in een digitale wereld. Je lokale slager of bloemist doet vol enthousiasme mee op sociale media en velen onder hen hebben reeds een eigen website. Dat is ook logisch, klantenwerving gaat zo veel makkelijker en je bereik dikt ook immens aan.

Een website zou je kunnen vergelijken met een soort uithangbord voor je bedrijf. Daarnaast communiceer je ook met je klanten via je website, en misschien verkoop je zelfs goederen online. Aan veel van deze online handelingen hangen ook verplichtingen. Heb je er al eens bij stil gestaan wat er nu juist op je website moet staan?

Op elke website moet je de volgende gegevens verplicht vermelden:

 • (Handels)naam of de naam van je zaak
 • De rechtsvorm
 • Geografisch adres, d.i. de plaats waar de bezoeker van je website jou ‘in het echt’ kan vinden (in principe is dat het adres waarop je in de KBO ingeschreven bent)
 • Ondernemingsnummer én BTW nummer (bijvoorbeeld: BTW BE 0123.456.789)
 • Contactgegevens, meer specifiek je e-mailadres en/of elektronisch contactformulier.
 • Als je gegevens van de klant verwerkt, een privacy beleid toevoegen
 • Indien je websites cookies gebruikt, een cookieverklaring.
 • Telefoon- en/of faxnummer zijn niet verplicht.

Heb je een vennootschap?

Voor vennootschappen gelden extra regels. Heb je als vennootschap een website, dan moet je nog een aantal bijkomende zaken verplicht vermelden:

 • Rechtsvorm van je vennootschap (BVBA, NV, Comm. VA, …)
 • Maatschappelijke zetel (zeker wanneer die verschilt van het geografisch adres van je vestiging)
 • RPR-locatie (dit is in principe de stad waar de griffie van de Rechtbank van koophandel gevestigd is waar je vennootschap in het rechtspersonenregister ingeschreven is; het best vermeld je deze locatie rechtstreeks achter je ondernemingsnummer: bvb BTW BE 0123.456.789, RPR Brussel)

Bied je online diensten aan?

Staan er prijzen online van producten of diensten die je aanbiedt aan jouw klanten? Dan vermeldt je best volgende gegevens:

 • Belangrijkste kenmerken van die producten en/of diensten
 • Tarieven van je diensten (tenzij die diensten altijd ‘op maat’ zijn en dus nooit op voorhand vastliggen, in dat geval vermeldt je best hoe klanten een offerte kunnen aanvragen)
 • Prijzen van de opgenomen producten (tenzij het duidelijk is dat je je, bv. als groothandel, enkel richt tot professionele kopers)
 • Van zodra je op jouw website bepaalde producten en/of diensten aanprijst, vermeld je het best ook jouw algemene verkoopsvoorwaarden (zelfs als het niet de bedoeling is dat de bezoekers van je website online een bestelling doen)

 

Wanneer je producten of diensten aan klanten aanbiedt, moet je duidelijk aantonen of de prijs inclusief of exclusief BTW is + alle andere kosten (bijvoorbeeld: leveringskosten, administratiekosten, …).

Verkoop je producten online?

Je heby een e-commerce deel op je website staan, dan dient je bovenop alle reeds vermelde gegevens ook specifiek de volgende zaken te vermelden:

 • Leveringskosten (indien de producten geleverd worden)
 • Wijze van betaling, van levering en van uitvoering van de overeenkomst ‘herroepingsbeding’ (dit is het recht van de consument om gedurende een bedenktermijn van veertien kalenderdagen af te zien van de aankoop: “De consument heeft het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van enige vergoeding en zonder opgave van motief, binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”)
 • Wijze van terugneming en teruggave van het product met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten (belangrijk is hier dat eventuele voorwaarden aan teruggave van het goed en de daaraan verbonden kosten maar uitwerking zullen krijgen nadat de termijn van herroeping verstreken is)
 • Kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand wanneer die berekend worden op een andere grondslag dan het basistarief (bijvoorbeeld hoeveel euro er per minuut wordt aangerekend als je naar de klantendienst belt)
 • De geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs

Registreert je website persoonlijke gegevens?

Als je website persoonlijke gegevens registreert, dan ben je verplicht om een privacy policy te plaatsen. Een privacy policy bevat informatie over wat er met de verzamelde gegevens van je bezoekers precies gedaan wordt.

Je vermeldt best deze model-clausule:
“(firmanaam) gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door (firmanaam) en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.”
In voorkomend geval dient u dan ook melding te doen van deze registratie aan de Privacycommissie.

Daarnaast moet je ook een ‘disclaimer’ toevoegen. Volgende elementen moeten hierin verwerkt zitten:

 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Privacybeleid
 • Beperking van aansprakelijkheid
 • Het gebruik van cookies
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
 • Google Analytics (enkel vermelden als je daar gebruik van maakt)

 

En wat dan met je design?

Een hele boterham aan gegevens moeten dus verplicht worden vermeld, gelukkig is het hierbij niet vereist om dit allemaal op je homepagina te doen. Gelukkig maar, want dat zou leiden tot zeer rommelige websites. Om je design toch intact te houden raden wij aan om de basis gegevens te vermelden in je footer of op je contact pagina. Alles wat te maken heeft met de verkoop van producten of diensten zet je het beste in je ‘Algemene Voorwaarden’ en wanneer je persoonlijke gegevens registreert zet je de model-clausule en/of andere bedingen daaromtrent het beste in een ‘Privacy Policy’.

Andere tips van Creactiv

Content die de moeite waard is

Til je LinkedIn profiel naar een hoger niveau

Een doordeweekse ochtend, je opent je brievenbus die vol zit met reclamefolders. Wat later check je je social media en allerlei advertenties bieden zich aan op jouw nieuwsoverzicht. Deze handelingen

Impact van authentieke beelden in je bedrijf

Een doordeweekse ochtend, je opent je brievenbus die vol zit met reclamefolders. Wat later check je je social media en allerlei advertenties bieden zich aan op jouw nieuwsoverzicht. Deze handelingen

Getuigenissen en referenties op je website

Dankzij een sociale media strategie valt of staat je online aanwezigheid op de verschillende sociale media kanalen. Lees in deze blog ons 7-deling stappenplan voor een sociale media strategie op